Symposia / Refresher courses

Dr. Tyagi has organized several meetings / symposia and refresher courses